Το καλάθι μου

Τεμάχια: {{countCartProductPieces}}
Σύνολο : {{cartTotal}}€
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 49€

Όροι χρήσης

Εισαγωγή – Γενικοί όροι
O ιστότοπος www.realpharmacy.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής: Realpharmacy ή ιστότοπος ή δικτυακός τόπος) και αποτελεί ιδιοκτησία της ατομικής εταιρείας πώλησης φαρμακευτικών ειδών ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ, που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή Εξαρχείων.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις αφορούν στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα realpharmacy.gr. Με την είσοδό του στον δικτυακό αυτό τόπο, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς και την ενότητα «Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Έτσι, με την επίσκεψη, τη χρήση, καθώς και με κάθε συναλλαγή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους όρους, χωρίς καμία εξαίρεση.
Το Realpharmacy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του.

Ακρίβεια Πληροφοριών – Περιορισμός ευθύνης
Το Realpharmacy.gr διαχειρίζεται τις πληροφορίες που παρατίθενται στον αναφερόμενο ιστότοπο, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες αυτές να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα. Παρ’ όλα αυτά το Realpharmacy δεν ευθύνεται για πιθανή ύπαρξη ανακριβειών και δεν εγγυάται την καταλληλότητα των πληροφοριών, προτάσεων και συμβουλών που παρέχονται στον δικτυακό τόπο, καθώς επίσης δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Το Realpharmacy δε φέρει οποιασδήποτε φύσης ευθύνη εάν οι παρεχόμενες στο δικτυακό αυτό τόπο πληροφορίες ή οι προτάσεις/απόψεις κτλ. τρίτων προσώπων που εμφανίζονται δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες ή αν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Διευκρινίζεται ότι οι συμβουλές, προτάσεις κτλ. τρίτων προσώπων που φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο αποτελούν προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι προτάσεις αυτές υιοθετούνται από ή εκφράζουν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Το Realpharmacy δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, οπότε και στην περίπτωση αυτή δε φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.realpharmacy.gr
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα οδηγούν τον χρήστη, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε διάφορες σελίδες του ίδιου του καταστήματος, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τον οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων/ιστοτόπων. Οι εξωτερικές αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Realpharmacy, το οποίο και δε φέρει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών των σελίδων ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Το Realpharmacy παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη και το γεγονός ότι περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει ότι το Realpharmacy εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Στους επισκέπτες παρέχεται η άδεια περιήγησης στο realpharmacy.gr χωρίς άδεια λήψης περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κ.λπ., που αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του Realpharmacy και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται, λοιπόν, οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που δημοσιεύεται/διατίθεται στον δικτυακό τόπο www.realpharmacy.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης με οποιονδήποτε τρόπο, μεταγλώττισης, μετάφρασης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, αντιγραφής, μεταβίβασης, πώλησης, μετάδοσης, διανομής, μεταφοράς ή δημιουργίας παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Realpharmacy ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.realpharmacy.gr προβάλλονται εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, εικόνες και λογότυπα του Realpharmacy καθώς και τρίτων μερών, που προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Realpharmacy ή των τρίτων μερών, αντίστοιχα. Απαγορεύεται η χρήση και προβολή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων αυτών.

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα του νόμου και ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο www.realpharmacy.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στον δικτυακό τόπο ή στα συστήματα που μεταδίδουν τον δικτυακό τόπο, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα realpharmacy.gr για

αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο Realpharmacy ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
να προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.
να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα κάθε είδους του Realpharmacy και τρίτων
ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες,
ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
Copyright © 2020 realpharmacy.gr
Inspirational Creation by Advisable
Powered by Ecommercen